برترین
موضوعات داغ

منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی

همانطور که می‌دانید مقطع دکترا بالاترین سطح رشته آموزش زبان انگلیسی می باشد. در واقع هدف از ایجاد این رشته تربیت نیروهایی کارآمد و متخصص به منظور آموزش این زبان مهم به دیگران است. داوطلبان باید در 4 نیمسال دوره تحصیل خود را به پایان رسانند. داوطلبانی که علاقمند به تحصیل در رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع دکتری هستند، باید مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت نموده، سپس نسبت به ثبت نام آزمون دکتری سراسری اقدام نمایند. بسیاری از افراد به دنبال راه دریافت منابع آزمون دکتری هستند که برای سهولت در این امر مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی برای شما عزیزان ارائه نموده ایم.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون رشته آموزش زبان انگلیسی

ممکن است برای بسیاری از داوطلبان آزمون دکتری این سوال مطرح شود که فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند رشته آموزش زبان انگلیسی به تحصیل بپردازند؟ به همین منظور جدولی را در ادامه مطلب قرار داده ایم که شما می توانید با مطالعه آن در این زمینه اطلاعات کسب کنید.

آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان شناسی همگانی

 

 

 

زبان شناسی

منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی 

کارشناسی

سطح 

Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams; An Introduction to Language, Cengage Learning International Offices.

دانلود رایگان کتاب

Grover Hudson; Essential Introductory Linguistics, Wiley-Blackwell Pub.

دانلود رایگان کتاب

William O`Grady, Michael Dobrovolsky, Mark Aronoff; Contemporary Linguistics: An Introduction, translator Ali Darzi, SAMT Press.

دانلود رایگان کتاب

Yule, George; The Study of Language, Cambridge University Press.

دانلود رایگان کتاب

Haghshenas, Ali Mohammad; phonetics, Agah Pub.

دانلود رایگان کتاب

Linguistics handout of Tehran University.

دانلود رایگان کتاب

Bateni, MohammadReza; A new look on Persian Grammar, Agah Pub.

دانلود رایگان کتاب

Linguistics handout of Azad University- Science and Research Branch.

دانلود رایگان کتاب

Linguistics handout of AllamehTabatabai University.

دانلود رایگان کتاب

Lydia White; Second Language Acquisition and Universal Grammar, Cambridge University Press.

دانلود رایگان کتاب

آزمون سازی زبان 

منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی 

دکتری ارشد

سطح 

‘Fundamental Considerations in Language Testing (Oxford Applied Linguistic)’, Bachman, L. F.; Oxford University Press

دانلود رایگان کتاب

Language Test Construction and Evaluation’, Alderson, J. C., et al; Cambridge University Press

دانلود رایگان کتاب

‘Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Test (Oxford Applied Linguistic)’,

دانلود رایگان کتاب

Language Testing: A Critical Survey and Practical Guide’, Baker, D.; Edward Arnold Press

دانلود رایگان کتاب

‘The Development of IELTS: A Study of the Effect of Background on Reading Comprehension’, Clapham, C.;

دانلود رایگان کتاب

Cambridge University Press

دانلود رایگان کتاب

‘Elements of Generalizability Theory’, Brennan, R. L.; Amer College Testing Press

دانلود رایگان کتاب

‘Fundamentals of Item Response Theory (Measurement Methods for the Social Science), Hambleton, R. K., SAGE Publications

دانلود رایگان کتاب

‘Classroom-Based Evaluation in Second Language Education’, Genesee, F. & Upshur, J.; Cambridge University Press

دانلود رایگان کتاب

Bachman, L. F., & Palmer, A. S.; Oxford University Press

دانلود رایگان کتاب

Testing Language Skills from Theory to Practice, Farhadi, H., Jafarpur, A., & Birjandi, P.; SAMT Press

دانلود رایگان کتاب

‘Beyond Testing: Towards a Theory of Educational Assessment’, Gipps, C.; Routledge

دانلود رایگان کتاب

‘A Guide to Language Testing: Development Evaluation Research’, Henning, G.; CreateSpace Independent Publishing Platform

دانلود رایگان کتاب

‘Testing for Language Teachers (Cambridge Language Teaching Library), Hughes, A.; Cambridge University Press

دانلود رایگان کتاب

Writing English Language Tests’, Heaton, J. B.; Longman Group United Kingdom

دانلود رایگان کتاب

Linn, L. R. (Ed.) (1989). ‘Educational Measurement’, Robert L. Brennan; Rowman & Littlefield Publishers

دانلود رایگان کتاب

‘Techniques in Testing’, Madsen, H. S.; Oxford University Press

دانلود رایگان کتاب

‘Validation in Language Assessment’, Kunnan, A. J.; Routledge

دانلود رایگان کتاب

Language Testing’, McNamara, T.; Oxford University Press

دانلود رایگان کتاب

‘Measuring Second Language Performance’, McNamara, T.; Addison Wesley Longman

دانلود رایگان کتاب

Generalizability Theory: A Primer’, Shavelson, R. J., & Webb, N. M. London: Sage Publications

دانلود رایگان کتاب

‘Communicative Language Testing’, Weir, C. J.; Prentice Hall

دانلود رایگان کتاب

 

روش تحقیق در مسائل آموزش زبان

منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی 

کارشناسی ارشد

سطح 

‘Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows: A Guide for Social Scientists’, Bryman, A., & Cramer, D.; Routledge.

دانلود رایگان کتاب

‘Publication Manual of the American Psychological Association’ by American Psychological Association; American Psychological Association Press

دانلود رایگان کتاب

‘Advanced Writing’, Birjandi, P., Alavi, S. M., & Salmani-Nodoushan, M. A.; Zabankadeh Publications

دانلود رایگان کتاب

‘Research Methods in Applied Linguistics’, Farhadi, H.; Payame Noor University Press.

دانلود رایگان کتاب

‘Starting Statistics in Psychology and Education: A Student Handbook’, by Steve; Hardy, Malcolm; Humphreys, Paul; Rookes, Paul Heyes; Weidenfeld and Nicolson Press

دانلود رایگان کتاب

‘Research Design and Statistics for Applied Linguistics’, Hatch, E.; Heinle & Heinle Pub

دانلود رایگان کتاب

‘Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences’, Howell, David C.; Cengage Learning

دانلود رایگان کتاب

‘Qualitative Research Design: An Interactive Approach’, Maxwell, J. A.; SAGE Publications

دانلود رایگان کتاب

‘Understanding Educational Research: An Introduction’, Van Dalen, D. B.; Pearson

دانلود رایگان کتاب

‘Essential Introductory Linguistics’, Grover Hudson; Wiley-Blackwell Press

دانلود رایگان کتاب

‘SPSS Survival Manual’, Pallant, J.; Open University Press

دانلود رایگان کتاب

 

آموزش زبان (مسائل آموزش زبان)

منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی 

کارشناسی ارشد

سطح 

‘An Introduction to Language’, Fromkin, V., & Rodman, R.; Cengage Learning

دانلود رایگان کتاب

‘Linguistics and Language: A Survey of Basic Concepts and Implications’, Falk, J. S.; Michigan State University Press.

دانلود رایگان کتاب

‘Syntax Theory and the Structure of English: A Minimalist Approach’, Radford, A.; Cambridge University Press

دانلود رایگان کتاب

‘The Study of Language’, Yule, G.; Cambridge University Press

دانلود رایگان کتاب

‘Introduction to Theoretical Linguistics’, Lyons, J.; Cambridge University Press

دانلود رایگان کتاب

‘Essential Introductory Linguistics’, Grover Hudson; Wiley-Blackwell

دانلود رایگان کتاب

 

آموزش زبان (اصول و روش تدریس)

منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی 

کارشناسی ارشد

سطح 

Douglas Brown, H; Principles of Language Learning and Teaching, Pearson Longman Press.

دانلود رایگان کتاب

Khudayari, H. R; Essential Topics for MA Entrance Exam in TEFL, Pardazesh Pub.

دانلود رایگان کتاب

Chastain, K; Developing Second Language Skills: Theory to Practice, Jungle Pub.

دانلود رایگان کتاب

Larsen-Freeman, D; Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford University Press.

دانلود رایگان کتاب

Rodgers, Theodore. S; Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge University Press

دانلود رایگان کتاب

Methodology in Language Teaching; Edited by Jack C. Richards and Willy A. Renandya, Cambridge University Press

دانلود رایگان کتاب

Douglas Brown, H; Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, Longman Press.

دانلود رایگان کتاب

J. Michael O’Malley, Anna UhlChamot; Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge University Press

دانلود رایگان کتاب

Saetti, T; Teaching Methodology for MA Candidates of TEFL, PooranPazhoohesh Pub.

دانلود رایگان کتاب

Virginia Richardson; Handbook of Research on Teaching, American Educational Research Association.

دانلود رایگان کتاب

David Nunan; Introducing discourse analysis, Penguin Books Ltd

دانلود رایگان کتاب

Teaching Methodology handout of Tehran University.

دانلود رایگان کتاب

Erika Hoff, Marilyn Shatz; Blackwell Handbook of Language Development, Wiley-Blackwell

دانلود رایگان کتاب

Teaching Methodology handout of Azad University- Science and Research Branch

دانلود رایگان کتاب

‘Communication strategies: A Psychological Analysis of Second Language Use’, Bialystock, E.; Basil Blackwell

دانلود رایگان کتاب

Teaching Methodology handout of AllamehTabatabai University

دانلود رایگان کتاب

‘Performance and Competence in Second Language Acquisition’, Kirsten Malmkjaer, John Williams Gillian Brown ; Cambridge University Press

دانلود رایگان کتاب

‘English Language Teaching in Its Social Context: A Reader’, Christopher N. Candlin, Neil Mercer; Routledge

دانلود رایگان کتاب

‘Psychology for Teaching’, Lefrancois, G. R.; Wadsworth Publishing

دانلود رایگان کتاب

Instructed Second Language Acquisition: Learning in the Classroom’, Ellis, R.; Wiley-Blackwell

دانلود رایگان کتاب

 

 آموزش زبان (تهیه و تدوین مطالب درسی)

منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی 

 کارشناسی ارشد

سطح 

‘Materials and Methods in ELT: A Teacher’s Guide, Jo McDonough & Christopher Shaw & Hitomi Masuhara; Wiley-Blackwell

دانلود رایگان کتاب

‘Materials Development for English Language Teachers: A Practical Guide’, Baleghizadeh Sasan; SAMT Press

دانلود رایگان کتاب

‘Syllabus Design’, David Nunan; Oxford University Press

دانلود رایگان کتاب

 

نوشته های مشابه

‫5 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن