قواعد

گرامر و قواعد انگلیسی در زبان انگلیسی

Modal Verbs in English Grammar

Modal Verbs in English Grammar

What is a modal verb? The modal verbs in English grammar are can, could, may, might, must, need not, shall/will,…
افعال عبارتی(Phrasal Verbs) در انگلیسی

افعال عبارتی(Phrasal Verbs) در انگلیسی

افعال عبارتی چیست؟ افعال عبارتی (Phrasal Verbs)، افعالی هستند که بیش از یک کلمه هستند و شامل یک فعل اصلی…
Interrogative Pronouns

Interrogative Pronouns

If you want to know whether a pronoun is an interrogative pronoun, just ask. No, really! An interrogative pronoun is…
ضمایر ملکی و صفات ملکی در زبان انگلیسی

ضمایر ملکی و صفات ملکی در زبان انگلیسی

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی ضمایر ملکی ضمایری هستند که مالکیت را نشان می‌دهند. تفاوت ضمایر ملکی…
The Simple Present Tense

The Simple Present Tense

The Simple Present Tense
THE EIGHT PARTS OF SPEECH

THE EIGHT PARTS OF SPEECH

There are eight parts of speech in the English language: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. The…
Definite and Indefinite articles (A, An, The)

Definite and Indefinite articles (A, An, The)

Using Articles What is an article? Basically, an article is an adjective. Like adjectives, articles modify nouns. English has two…
افعال باقاعده و بیقاعده در انگلیسی (Regular and Irregular Verbs)

افعال باقاعده و بیقاعده در انگلیسی (Regular and Irregular Verbs)

تمام افعال انگلیسی یا باقاعده هستند، یا بی‌قاعده. یعنی شما فعلی را نمی‌توانید  پیدا کنید که خارج از این دو…
حروف اضافه (زمان و مکان) در انگلیسی و کاربرد انها (In, On, At)

حروف اضافه (زمان و مکان) در انگلیسی و کاربرد انها (In, On, At)

حروف اضافه on, in و at برای زمان و تاریخ: حرف اضافه in می تواند با ماه، فصل و یا…
حرف ربط در انگلیسی (Conjunction)

حرف ربط در انگلیسی (Conjunction)

حرف ربط در زبان انگلیسی نقش دستوری متعددی هست که یکی از آنها حروف ربط است. کاربرد حروف ربط (conjunctions)…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن