آموزش برای ارگان های خصوصی

هدف اصلی دوره آموزش زبان انگلیسی سازمانی

هدف اصلی دوره سازمانی در آموزشگاه زبان دایری لن، تدریس دوره جامع آموزش زبان انگلیسی تقویت مهارت‌های مختلف زبانی به‌ویژه مهارت گفتاری (Speaking) می باشد، به طوریکه با برنامه ریزی مدون و به‌کارگیری منابع بروز و استراتژی های نوین آموزشی گروه هدف (با فرض اینکه همه زبان آموزان در سطح پایه از زبان انگلیسی هستند) بتوانند پس از طی این دوره به سطح مطلوب مورد تقاضای واحد آموزش سازمان برسند.

مزایای عقد قراراداد با آموزشگاه دایری لن

  •  طراحی دوره های ویژه با توجه به نیاز ادارات و شرکت های خصوصی
  • مناسب بودن قیمت دوره با توجه به ساعات آموزشی ارائه شده
  • تدریس اساتید با تجربه و خبره با حداقل ۱۰ سال سابقه آموزشی
  • انجام نیازسنجی مرتب برای دوره هایی که زبان آموز در آن پیشرفت دلخواه را نداشته و مشاوره رایگان تا زمان رفع مشکل
  • برگزاری دوره ها در زمان های مورد نظر شرکت ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن