لغات

مجموعه ای از لغات برای بالا بردن دایره لغات و دانشجهت تقویت مهارت گفتاری

 • اصطلاحات رایج

Basic English Phrases

 • اعداد

Numbers

 • رنگ ها

Colors

 • زمان

Time

 • 100 اسم پرکاربرد انگلیسی

100 Top English Nouns

 • 100 صفت پرکاربرد انگلیسی

100 Top English Adjective

 • 100 قید پرکاربرد انگلیسی

100 Top English Adverbs

 • 100 فعل پرکاربرد انگلیسی

100 Top English Verbs

 • آب و هوا

Weather

 • خانواده و فامیل

Family and Relatives

 • ماه ها و فصل ها

Months and Seasons

 • روزهای هفته

Weekdays

 • تلفن

Telephone

 • صفات متضاد

Opposite adjectives

 • مدرسه و دانشگاه

School and University

 • توصیف افراد

Describing People

 • زندگی کاری

Work life

 • مسافرت

Travel

 • شغل ها

Occupations

 • کامپیوتر

Computer

 • خرید کردن

Shopping

 • خانه

House

 • ریاضی

Mathematics

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن