Intermediate (متوسط)شنیداری

پادکست VOA – اصطلاحات انگلیسی – متقاعد کردن

سلام با صد وهجدهمین قسمت از مجموعه “Words and Their Stories” (کلمات و داستان آن ها) از سری پادکست‌های VOA در خدمت شما هستیم. این مجموعه پادکست به توضیح اصطلاحات رایج زبان انگلیسی، داستان ایجاد شدنشون و نحوه استفاده از آن ها در مکالمه می پردازه. در این قسمت از پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – متقاعد کردن قراره با کاربرد، تاریخچه و معنی چند اصطلاح مرتبط با وادار کردن و متقاعد کردن مثل “to twist someone’s arm” (بازوی کسی رو پیچوندن!) آشنا بشی. در کنارش چندین اصطلاح و کلمه ی جالب و کاربردی دیگه هم یاد میگیری که لیست بعضی از این کلمه ها به همراه معنی اون ها در پایان مطلب قرار گرفته.

اصطلاح “to twist someone’s arm” (بازوی کسی رو پیچوندن!) یعنی کسی رو وادار به انجام کاری کردن. کسی که تو “arm-twisting” مهارت داشته باشه یعنی خوب میتونه دیگران رو به انجام کاری متقاعد کنه. “strong-arm” کردن کسی هم یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری چون زور تو ازش بیشتره. یه اصطلاح هم معنی دیگه هم هست: “putting the squeeze on someone” (به کسی فشار آوردن)

اگر می خوای گوش دادن به پادکست تا حد امکان برات ساده و کارآمد باشه مراحل زیر را دنبال کن:

هر روز به پادکست گوش کن. وقتی براش یه وقت ثابت در روز در نظر بگیری برات تبدیل به عادت میشه و این عادت هرروز پیشرفت میکنه.

پادکستی رو پیدا کن که موضوعش برات جالب باشه. وقتی از خود موضوع لذت ببری یادگیری هم برات لذتبخش میشه.

به پادکستی گوش کن که Transcript یا متن داره. این بهت کمک می کنه تا کلمات و عبارات جدید رو به سرعت در متن پیدا کنی و ساختار انواع مختلف جمله رو خوب یاد بگیری.

پس از گوش دادن به پادکست با متن، در مرحله بعدی سعی کن بدون نگاه کردن به متن این کار رو انجام بدی. این کار مهارت شنیداری رو تقویت می کنه و کمک می کنه تا انگلیسی زبانان بومی را راحت تر درک کنی، حتی اگر خیلی سریع صحبت کنن.

اگه به پادکست انگلیسی گوش کردی و نتونستی کامل متوجه اش بشی، ناامید نشو. پادکست های ESL -English as Second Language بیشماری وجود دارن که برای سطوح مختلف، از ابتدایی تا پیشرفته طراحی شدن. مطمئنا هر روز می تونین یه پادکست مناسب با سطح خودت پیدا کنی.

فراموش نکن که هرچی بیشتر تمرین کنی در اون مهارت رشد میکنی! به قول انگلیسی ها: Practice makes perfect

لیست واژگان پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – مات و مبهوت

wrestle (کشتی گرفتن) – v. to fight (someone) by holding and pushing instead of by hitting, kicking, or punching : wrestler () – n. someone who competes in the sport of wrestling

online (آنلاین) – adj. connected to, served by, or available through a system and especially a computer or telecommunications system (such as the Internet)

bully (گردن کلفت/ قلدر) – n. someone who frightens, hurts, or threatens smaller or weaker people – v. (قلدری کردن) to frighten, hurt, or threaten (a smaller or weaker person) : to act like a bully toward (someone)

intimidate (ترساندن) – v. to make (someone) afraid

coerce (اجبار کردن) – v. to make (someone) do something by using force or threats — usually + into “He was coerced into signing the confession.” “Soldiers coerced the residents into giving them food.”

subtle (نامحسوس) – adj. clever and indirect : not showing your real purpose

acidic (اسیدی) – adj. acid-forming

persuade (ترغیب کردن) – v. to move by argument, entreaty, or expostulation to a belief, position, or course of action

coax (متقاعد کردن) – v. to draw, gain, or persuade by means of gentle urging or flattery

متن انگلیسی پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – متقاعد کردن:

Now it’s time for Words and Their Stories from VOA Learning English. On this program we explore expressions used in American English.

People who visit our website or listen to our broadcasts want to learn English. They come freely. No one is forcing them.

That’s right. In other words, no one is twisting their arms.

Exactly. Having your arm twisted hurts. It gets pulled in the wrong direction. Wrestlers know this. That is why in the sport of wrestling, twisting an opponent’s arm is a good way to gain control.

One definition of “twist” is to bend or turn something into a shape or position that is not normal. If you do that to your arm, or any part of the body, it can hurt a lot. So, if you are wrestling with someone and twist their arm, your opponent may likely give up. You would be the winner.

The expression to twist someone’s arm means to force someone to do what you want. You put pressure on them.

Several websites say this term first became popular back in the middle of the 1900s. It meant using physical force to get something done.

These days, it can mean using something other than physical strength. You do not have to be stronger than someone else to effectively twist their arm. If a small child wants to go to the store, she can twist your arm into taking her. She just will not take “no” for an answer. She asks and asks until you give up!

People who are good at selling products or raising money are usually skilled at twisting other people’s arms.

Let’s say you want to raise money for a cause that you care about — saving the rain forest, for example. Because the issue is important to you, you do not mind twisting arms to get others to donate money. You email your friends. You start up an online campaign to raise as much money as you can. But you don’t stop there. You throw a party where you look people in the eye and ask for money. They might say, “You don’t need to twist my arm. Saving the rain forest is important! Here’s my donation of $200!”

With a few small changes, twisting someone’s arm can become a noun. If someone is good at arm-twisting, they are good at persuading others to do what they want. We can say they are skilled in the art of persuasion.

We have other expressions for making someone do what you want.

You can also strong-arm them. This term is similar to arm-twisting. It suggests that you are stronger, or are in a stronger position. So, you can get others to do what you want.

However, we often use arm-twisting in a lighthearted way. But not so much with “strong-arm.” More often than not, we don’t use strong-arm in a nice way. Bullies are good at strong-arming people. Besides, “bully,” two other common verbs that mean “strong-arm” are intimidate and coerce.

When used as an adjective, strong-arm goes before a noun. For example, a man used strong-arm methods to get what he wanted.

Now, if arm-twisting or strong-arming does not work for you, you can always try putting the squeeze on someone else. When you squeeze something, you add pressure to it. For example, when you squeeze oranges, you press down on the fruit for its juice. So, when you put the squeeze on others, you pressure them to do what you want.

Some people are not good at arm-twisting, strong-arming or putting the squeeze on others. If you are like one of them, you may want to try a more subtle method of persuasion.

Your personal belief is, “you get more bees with honey than vinegar.” This means when you are nice or sweet like honey to people, they are more likely to help you. If your words are sharply acidic like vinegar, they may just turn away.

You would rather sweet-talk or coax someone into doing what you want. These are both nice, subtle ways to twist someone’s arm.

Here at VOA Learning English, we don’t need to use any of these methods. English learners seek us out.

This is better than trying to force English on someone. If you have to twist someone’s arm to learn something, chances are they won’t.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن