Shiva Roshan

Shiva Roshan

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever. از جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن، اما هرگز توقف نکن.
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن