Basic (پایه)قواعد

آشنایی با اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی به همراه مثال

آشنایی با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

اسم قابل شمارش در انگلیسی یکی از انواع اسم در این زبان است. اسم واژه‌ای است که برای نام بردن افراد، مکان‌ها، اشیا و ایده‌ها استفاده می‌شوند.

اگر چه شما نمی‌توانید تمام ستاره‌های آسمان را بشمارید اما اسم Star در زبان انگلیسی یک اسم قابل شمارش به حساب می‌آید. علاوه بر این هر چند شما می‌توانید در مورد مقدار شیر و قهوه خود با اطمینان صحبت کنید اما این دو اسم (Milk و Coffee) هر دو غیرقابل شمارش هستند.

درک تفاوت اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است. در این یادداشت ابتدا این اسامی معرفی و سپس به بررسی نحوه تفکیک آن‌ها از یکدیگر به همراه مثال‌ پرداخته شده است.

اسم قابل شمارش در انگلیسی چیست؟

اسم قابل شمارش در انگلیسی همانطور که از نام آن پیداست اسمی است که قابل شمارش یا شماره‌گذاری است.

one apple, two apples, three cars

به طور معمول اسامی قابل شمارش به اشیا یا چیزهایی اشاره دارند که می‌توانیم آن‌ها را ببینیم، احساس یا لمس کنیم. به عنوان مثال میوه‌ها، سبزیجات، اسباب‌بازی‌ها، ماشین‌ها، کتاب‌ها، کشورها، اقیانوس‌ها، روزها، اتاق‌ها و دوستان که همه قابل شمارش هستند.

با این حال این تعریف ممکن است کمی گیج‌کننده باشد. برای مثال چرا با وجود این مساله که ما در مورد تعداد ستاره‌های عالم هستی نمی‌دانیم اسم Star قابل شمارش است؟

این اسم قابل شمارش است زیرا می‌توانیم قبل از آن از عدد استفاده کنیم. در حقیقت هنگام تماشای آسمان شما می‌توانید شمارش آن‌ها را حتی اگر در مورد تعداد تمام آن‌ها ندانید شروع کنید. برای مثال شما می‌توانید بگویید:

I see five stars from my rooftop.

اگر چه شما می‌توانید در مورد مقدار شیر صحبت کنید اما هرگز نمی‌توانید بگویید یک شیر دارم. شما مقدار شیر را به کمک لیوان یا بطری مشخص می‌کنید. برای درک بهتر به جمله زیر دقت بکنید:

There’s one glass of milk.

از آنجایی که می‌توان این اسامی را بر حسب تعداد بیان کرد تمام این اسامی شکل مفرد و جمع دارند. اسم قابل شمارش در انگلیسی در حالت مفرد به طور معمول همراه با یکی از حروف تعریف (a / an یا the) یا عدد one به کار برده می‌شوند.

An apple a day keeps the doctor away.

در حالت جمع به طور معمول قبل از آن‌ها عدد یا کلماتی مانند few، many و several قرار می‌گیرد.

Eight out of 10 apples were rotten.

اسم ذات، اسم جمع و حتی اسامی خاص نیز می‌تواند قابل شمارش باشند.

I got some books from the library yesterday.

She attended three classes last week.

There are five Johns in the room.

اسم غیرقابل شمارش در انگلیسی

اسم غیرقابل شمارش برخلاف اسم قابل شمارش در انگلیسی قابل شمارش نیست یا بهتر است بگوییم به طور مستقیم نمی‌توان در مورد تعداد آن اظهارنظر کرد.

sunshine, information, travel, work, time, money, magic, furniture

اسم انتزاعی در انگلیسی مانند jealousy، advice و justice به طور معمول اسم غیرقابل شمارش است.

We all seek happiness in our lives.

Her face was filled with jealousy when she saw his new girlfriend.

با این حال اشیا مشخص و اسامی عام نیز می‌توانند غیرقابل شمارش باشند. برای مثال برخی از مواد غذایی یا نوشیدنی مانند آب، چای، قهوه، برنج و شیر را نمی‌توان مستقیم با تعداد بیان کرد.

Do you prefer tea or coffee?

Mix one cup of flour with half a glass of milk.

همانطور که در مثال‌های بالا مشاهده کردید هر زمان که از عددی قبل از اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌شود یک اسم قابل شمارش در انگلیسی (cup و glass) بین عدد و اسم غیرقابل شمارش وجود دارد.

اکثر اسامی غیر قابل شمارش حالت جمع ندارند. فعلی که همراه با آن‌ها به کار گرفته می‌شود مفرد است. با این حال برای بیان مقدار آن‌ها به طور معمول از کلماتی مانند some، much و a lot استفاده می‌شود.

Can I borrow some milk to bake the cake?

His mother has placed much hope in him.

به یاد داشته باشید که ممکن است یک اسم قابل شمارش در انگلیسی در زبان دیگر غیرقابل شمارش باشد. به همین دلیل تهیه لیست اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش می‌تواند مفید باشد. علاوه بر این در برخی از موارد یک اسم می‌تواند هم قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش باشد. این مساله به مفهوم و معنی محتوا بستگی دارد.

Our house has seven rooms.

Is there room for me to sit here?

تشخیص اسم غیرقابل شمارش و اسم قابل شمارش در انگلیسی

از آنجایی که در زبان انگلیسی از کلمات قابل شمارش و غیرقابل شمارش بسیار زیادی استفاده می‌شود دانستن تفاوت و چگونگی تشخیص این دو نوع اسم بسیار حائز اهمیت است. همانطور که گفته شد از یک اسم قابل شمارش در انگلیسی قبل از اسم غیرقابل شمارش استفاده می‌کنیم.

Is there any cheese in the fridge?

Yes, there are three slices of cheese still left.

با این حال تشخیص برخی از کلمات به این راحتی نیست. در حقیقت این موضوع به متن بستگی دارید. شما باید جمله را با دقت بخوانید تا بدانید این اسم قابل شمارش است یا خیر. برای مثال اسم hair در جمله اول غیرقابل شمارش و در جمله دوم قابل شمارش است.

The floor is covered with loose hair.

A stray hair clung to her sweaty face.

در برخی موارد اسم ذات می‌تواند یک اسم قابل شمارش در انگلیسی باشد. به عنوان مثال هر چند truth در جمله اول یک اسم غیرقابل شمارش است اما در جمله دوم به عنوان یک اسم قابل شمارش استفاده شده است.

Only the truth can set you free.

There are two truths in this story.

همانطور که در مثال‌های بالا مشاهده کردید تشخیص اسم غیرقابل شمارش و قابل شمارش از طریق معنی جمله و کلماتی که قبل از آن‌ها استفاده شده‌اند امکان‌پذیر است. برای مثال برای تشخیص شما می‌توانید با مشخص کردن حرف تعریف یا کلماتی مانند few یا many در مورد اسم نظر بدهید.

به همین منظور در بخش بعدی قواعد و قوانین اسم غیرقابل شمارش و اسم قابل شمارش در انگلیسی به طور کلی بررسی شده است. از این قوانین می‌توانید جهت تشخیص اسم استفاده کنید.

گرامر اسم قابل شمارش در انگلیسی

دانستن نحوه استفاده اسم قابل شمارش در انگلیسی در جمله‌های مثبت و منفی برای تشخیص آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به طور کلی در جمله مثبت از آن به دو شکل زیر (مفرد و جمع) استفاده می‌شود:

A / AN + singular countable noun

SOME + plural countable noun

به دو مثال زیر توجه بکنید:

There is a cat in the garden.

He has some great ideas.

اگر چه از any به طور کلی در جملات منفی و سوالات استفاده می‌شود اما ما می‌توانیم از آن در عبارت‌های مثبت نیز استفاده کنیم. زمانی از آن در جمله مثبت استفاده می‌کنیم که مهم نباشید که کدام یک را انتخاب می‌کنیم.

You can have any three items of clothing you like for $30.

در جمله منفی از دو ترکیب زیر به ترتیب برای اسم مفرد و جمع استفاده می‌کنیم:

A / AN + singular countable noun

ANY + plural countable noun

برای مثال به جمله‌های زیر دقت بکنید:

There isn’t a dog in the garden.

We didn’t take any pictures.

در جملات سوالی هنگام استفاده از یک اسم قابل شمارش ما می‌توانیم از سه ترکیب زیر استفاده بکنیم. ترکیب اول برای اسامی مفرد و دو ترکیب بعدی برای حالت جمع هستند. برای درک بهتر به مثال‌هایی که همراه با هر ترکیب آورده شده است دقت بکنید:

A / AN + singular countable noun

Do you have a car?

ANY +countable noun

Are any of your friends here?

HOW MANY + plura lcountable noun

How many lessons will you have tomorrow?

گرامر اسم غیرقابل شمارش در انگلیسی

همانطور که گفته شد اسم غیرقابل شمارش برخلاف اسم قابل شمارش در انگلیسی تنها در حالت مفرد استفاده می‎شود. به همین دلیل ما تنها یک ترکیب برای استفاده از آن در جملات مثبت و منفی داریم:

SOME + uncountable noun

ANY + uncountable noun

برای درک بهتر به جملات زیر دقت بکنید:

I need some sugar in my coffee.

There is some milk on the floor.

He didn’t buy any apple juice.

He doesn’t have any money left.

به همین ترتیب برای استفاده از آن‌ها در جملات سوالی برخلاف اسم قابل شمارش تنها می‌توانید از دو شکل زیر استفاده بکنیم:

ANY + uncountable noun

HOW MUCH + uncountable noun

نحوه استفاده از این دو ترکیب را می‌توانید در جمله‌های زیر مشاهده کنید:

Is there any sugar?

Do you have any luggage?

How much wine is there?

How much luggage do you have?

برچسب ها

Shiva Roshan

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever. از جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن، اما هرگز توقف نکن.

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن