اصطلاحات

یک عبارت قاعده مند ، عبارتی است که با آن می توانیم به یک دسته کلی از عبارت ها اشاره کنیم .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن