اسپانیایی

آموزش الفبای زبان اسپانیایی به‌صورت اصولی و پایه

آموزش الفبای زبان اسپانیایی با تلفظ

الفبای اسپانیایی “abecedario” یا “alfabeto” نامیده می شود. از 27 حرف (22 صامت و 5 مصوت) تشکیل شده است که باید آن را یاد بگیریم، زیرا اساس کل زبان است و در درک گویندگان و تلفظ به شما کمک می کند. همانطور که ممکن است متوجه شده باشید، زبان اسپانیایی یک حرف بیشتر از الفبای انگلیسی دارد که به این شکل است: ñ.

نحوه تلفظ هر یک از این حروف را به شما نشان خواهیم داد که بستگی به موقعیتی که در یک کلمه دارند نیز دارد.

تلفظ حروف الفبا
آ A
ب B
س C
د D
اِ E
اِفِ F
خ G
آچِ H
ای I
خوتا J
کا K
اِلِ L
اِمِ M
اِنِ N
اِنیه Ñ
اُ O
پ P
گو Q
اِرِّ R
اِسِ S
ت T
اُ U
اُوِ V
اُوِ دابله W
اِگیز X
ج Y
زِتا Z

تقریباً نیمی از متون (45٪) در زبان اسپانیایی با حروف صدادار تشکیل شده است، “cosa” رایج ترین کلمه است و حرف “w” در آخر به abecedario، الفبای اسپانیایی اضافه شده است.

حرف “e” و نه “a” رایج ترین حرف مورد استفاده در اسپانیایی است. Oía (شنیده شده) تنها کلمه ای است که سه هجا با سه حرف تشکیل می دهد. و “murciélago” (خفاش)، یکی از معدود کلماتی است که شامل هر پنج مصوت است که قبلا “murciégalo” بود. اینها برخی از “رازهای” زبان اسپانیایی است که در کتاب “Nunca lo hubiera dicho” (من هرگز حدس نمی زدم) گردآوری شده است.

مذکر و مؤنث – femenino y masculino

اسم ها وصفات در زبان اسپانیایی حالت مذکر و مؤنث دارند.این حالت مذکر و مؤنث بودن برای تمای اسم ها یعنی اسای افراد و اسای اشیاء وجود دارد. بسیاری از کلمات مذکر به o و بسیاری از کلمات مؤنث به a ختم ی شوند.

cuadro تابلو

libro کتاب

casa خانه

caja جعبه

chico پسر ــ chica (دختر

médico پزشک مردــ médica پزشک زن

cocinero آشپز مرد ــ cocinera آشپز زن

اگر بخواهیم برای یک اسم مذکر صفتی بیاوریم، آن صفت هم حالت مذکر به خود ی گیرد و هین طور برای مؤنث.

مثلا:

مذکر: cuadro bonito یا bonito cuadro تابلوی زیبا

مؤنث: casa bonita یا bonita casa خانه زیبا

کلمه cuadro مذکر است و نشانه مذکر بودن آن حرف o در انتهای کلمه ی باشد.پس صفت هم باید حالت مذکر داشته باشد.وکلمه casa مؤنث است.نشانه مؤنث بودن آن حرف a در انتهای کلمه ی باشد.پس صفت هم باید حالت مؤنث داشته باشد.

مثال دیگر:

مذکر: médico experto پزشک ماهر

مؤنث: médica experta پزشک ماهر

البته هیشه در قواعد زبان اسپانیایی استثناء وجود دارد.در بحث مذکر و مؤنث هم استثناءهایی هست که باید اونارو یاد بگیریم و حفظ کنیم.مثلا کلمه día (روز) با این که به aختم ی شود،مذکر است و کلمه mano (دست) با اینکه به o ختم ی شود،مؤنث است.

اسم هایی که به or ختم ی شوند مذکر هستند.و اگر حالت مؤنث هم داشته باشند،حرف aبه آخر اضافه ی شود.

مثال: (رنگ)color___(ارزش) valor___(مزه)sabor___(عشق)amor.

این اسم ها مذکر هستند و هیشه حالت مذکر دارند.و اسم هایی هستند که حالت مؤنث هم دارند:

(برنده) ganador ___ (برنده) ganadora ___ سفیرembajador___سفیر embajadora

اسم هایی که فقط حالت مؤنث دارند:

اسم هایی که به tad ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: libertad (آزادی) __ dificultad (سختی) __ facultad (دانشکده)

اسم هایی که به tud ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: longitud طول __ actitud عمل،اقدام

اسم هایی که به dad ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: calidad (کیفیت) __ cantidad (کیفیت) __ ciudad (شهر __ bondad (خوبی

اسم هایی که به ción و sión ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: canción (ترانه) __ fijación (وابستگی) __ colección (کلکسیون) __ fisión (شکاف) __ visión (دید) __ erosión (فرسایش)

عدد یک «UN» تنها عددی است که حالت مؤنث و مذکر دارد.در حالت مذکر un و در حالت مؤنث una نوشته ی شود.

مثلا: un chico (یک پسر) ___ una chica (یک دختر) ___ una casa (یک خانه) ___ un zapato (یک کفش)

una ventana یک پنجره) ___ un perro (یک سگ) ___ یک سگ مادهuna perra

کلماتی که به ista و ante ختم ی شوند،هم برای مؤنث و هم برای مذکر به کار ی روند.

مثال: artista (هنرمند) __ tenista (بازیگر تنیس) __ dentista (دندانپزشک) __ estudiante (دانش آموز) __ calmante (آرام بخش) __ amante (عاشق)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن